דבר המנהל

הורים ותלמידים יקרים

"איננו מחדשים דבר, עבודתנו היא רק להאיר על מה שחבוי בתוכו של אדם" (הרב מנחם מנדל מקוצק)

זיכה אותי הקב"ה להצטרף למשפחת האבירים כמנהל בית הספר.

תפילתי לקב"ה שנזכה לראות את האור, היופי התמימות והקדושה שבכל ילד וילדה בבית הספר.

נוביל ונקדם את בית הספר לפסגות פדגוגיות וחינוכיות חדשות.

בכל יום נתקדם ונחדש יחדיו,

נכבד ונשתף איש את רעהו ובית הספר יהווה בית חינוך עבור כולנו.


יהודה מסינגר